European Bonds in a Time of Separation

Neděle

Příjezd do Lipska

Dne 4. prosince 2022 se naše skupina sešla v Praze, kde jsme nasedli do vlaku směr Lipsko. 

Na lipském nádraží jsme se setkali s našimi hostitelskými rodinami a rozešli se do jednotlivých nových domovů pro tento týden.

Pondělí

Seznámení a procházka po Lipsku

Druhý den, v pondělí, jsme zahájili první den ve škole, kde každá skupina studentů představila fakta o své škole, své zemi a její historii. Po obědě jsme měli možnost navštívit muzeum východoněmecké tajné služby s názvem „Runde Ecke“.

Úterý

Návštěva Berlína

Úterý bylo dnem, kdy jsme navštívili hlavní město Německa, Berlín. Tam jsme měli možnost navštívit muzeum zdi, kde jsme se dozvěděli něco více o historii rozdělení Německa, následovala prohlídka krásné vládní budovy s názvem Reichstag, ve které sídlí dolní komora německého parlamentu, a volný čas na procházku městem.

Středa

Úvod do workshopů

Ve středu se studenti rozdělili do 3 skupin, které se účastnily 3 workshopů vybraných dříve (graffiti, hip-hop a hudební workshop).

Čtvrtek

Mezinárodní kulečník

Pracovali jsme na zmíněných workshopech. Tanečníci začali vymýšlet vlastní choreografii, lidé z graffiti workshopu šli ven a malovali na plátna a velkou školní zeď a hudební skupina se začala rozhodovat, v jakém žánru chtějí skládat svou hudbu.

Pátek

Vystoupení a shrnutí celého projektu

V pátek se všichni sešli a každá skupina představila, co se jim podařilo vymyslet. Skupina graffiti měla výstavu všech výtvorů, které všichni vytvořili, skupina hip-hopu předvedla jimi vytvořenou choreografii a v neposlední řadě si hudební skupina připravila vlastní píseň, ve které zpívala a někteří z nich dokonce rapovali!

Sobota

Rozloučení a odjezd domů

V sobotu ráno jsme si sbalili věci a sešli se na lipském nádraží. Když jsme společně stáli a čekali na vlak, vzpomínali jsme na všechny ty skvělé věci, které jsme za tento týden zažili, a dokonce jsme si povídali o tom, že budeme v kontaktu a že se zase uvidíme. Byl to jen týden, ale všichni jsme si ho náležitě užili. Připomnělo nám to, že se nemáme nechat rozdělit rozdíly, naopak ať jsou něčím, čeho si budeme vážit a respektovat je.

 Poznali jsme nové lidi, navázali přátelství po celém světě a dozvěděli se, jak to chodí v různých rodinách. Nikdo z nás na tento zážitek nikdy nezapomene.

Kolem odpoledne jsme se dostali na pražské nádraží, kde to všechno začalo. Tam jsme se rozloučili a vrátili se domů ke svým rodinám.

0:00 / 0:00
Schulsong Leipzig