European Bonds in a Time of Separation

Neděle

Návštěva Soluně

Již 2.4.2022 jsme se sešli na Pražském Letišti a přes Mnichov se dostali až do Řecké Soluně, kde jsme si dali první řecké jídlo na společné večeři. Další den jsme si důkladně prohlédli celé město. Viděli jsme např. kostel sv. Demetria, horu Olymp nebo Bílou věž, která je kvůli své historii, považována za symbol Makedonie. Prvotně byla postavena v 15. století a to na obranu soluňského přístavu, ale později se z ní stalo vězení a nyní se v ní nachází muzeum. 

Užili jsme si také plavbu kolem pobřeží na výletní lodi a kluci si dokonce projeli historické ulice na koloběžkách.

Německý tým jsme vyzvedli z letiště v odpoledních hodinách a do města Komotini, kde se řecká hostitelská škola nachází, jsme dojeli až večer.

Pondělí

Zahájení

Čeští, Němečtí a Rumunští studenti i se svými hostiteli a profesory se sešli 4.4. ve sportovní hale Hudební školy v Komotiny a náš společný týden byl odstartován. Byli jsme rozděleni do 3 mezinárodních týmů a hráli hry, jejíchž účelem bylo navzájem se seznámit. Společně jsme si pak prošli školu a prostřednictvím připravených prezentací byli seznámeni s jednotlivými zeměmi, které jsou v projektu zapojeny a jejich hostitelskou školou.

Seznámení s Řeckem

5 řeckých profesorů nám ukázalo a představilo tradiční řecké hudební nástroje na jež učí studenty hrát. Byly to buzuki, dudy, qanun – druh cimbálu, na nějž se hraje pomocí trsátek připevněných na prsty, toubeleki – buben, loutna. Každý si pak mohl vyzkoušet zahrát na nástroj, který ho nejvíce zaujal.

Poslední hrou prvního dne bylo Najdi Graffiti. Opět jsme byli rozděleni do mezinárodních týmů tentokrát ale pouze o 6 – 8 členech. Byla nám dána mapa a fotografie graffiti, které jsme museli najít a vyfotit se u nich.

Úterý

Výuka v Komotini

5.4. jsme se opět všichni shledali ve sportovní hale. Každá země měla představit 1-3 tradiční hry, které jsou u nich velmi oblíbené. Hraní jednotlivých her si všichni moc užili. Následovala pochůzka po škole, kde nám bylo umožněno nahlédnout do jednotlivých tříd a ukázáno na jaké všechny hudební nástroje je možné se na této škole naučit hrát. Také se nám předvedl místní sbor, a to hned se 3 tradičními řeckými písněmi. Nakonec měla každá země prezentaci o zvycích a tradicích co se Velikonoc týče.

Vojenské muzeum pevnosti Nemphea

Vzhledem k tomu, že se muzeum nachází ve vojenském prostoru, musela být naše návštěva schválena 39. pěším plukem. Bylo nám umožněno navštívit toto vojenské muzeum na výšině Dragati – Frouros a projít si podzemní tunely v nichž se za dob druhé světové války ukrývali vojáci Řecké armády.

14 důstojníků a 364 vojáků byli jediné síly, které se bránily útoku celé 50. německé divize s více jak 1 000 letouny.

Středa

Mezinárodní hudba

Středu jsme zahájili hudbou. Každá země předvedla pár svých populárních a tradičních písní a někteří měli dokonce připravenou celou prezentaci. Hned poté následovalo učení tradičních tanců. Řekové a Rumuni učili tance skupinové, zatímco Němci a Češi párové. Rumunský tým nám i přivezl na ukázku tradiční úbor, který se nosí při slavnostech, na nichž tancují a zpívají písně, které nás naučili.

Historie Komotiny

Vydali jsme se do ulic, kde jsme byli seznámeni s historií města a jeho kulturou. Viděli jsme např. zříceniny hradu Komotiny nebo muzeum historie řeckého školství. Nachází se zde mnoho různých kostelů, a to z důvodu, že většina obyvatel je zde věřící.

Zároveň, ale je to místo kulturního styku, takže jsou tu nejen Křesťané, ale také Židé a Muslimové.

Večerním programem byla Řeckými studenty předvedená divadelní hra s názvem Dotek koření.

Čtvrtek

Výlety

7.4. byl den převážně poznávací. Jeli jsme do města Xanthi, navštívili muzeum archeologie a prošli se oblastí Abdera, která je rodištěm filosofa Democrita. Viděli jsme muzeum ultramoderních strojů a jezero Porto Lagos. Společně jsme se naobědvali a pokračovali do vesnice jménem Fanari, kde se dva odvážní jedinci z řad Českého týmu dokonce i vykoupali v moři.

Pátek

Závěrečný ceremoniál

Poslední den nás čekal ceremoniál na rozloučenou, během něhož jsme obdrželi certifikáty o účasti na tomto skvělém projektu. Pak jsme jeli podpořit místní fotbalový tým na zápas, který sice nedopadl tak jak bychom si představovali, ale to nevadí. 

Celý týden jsme zakončili společnou večeří a tanečním večerem pro studenty.

9.4. jsme se ráno všichni rozloučili a vydali se zpět do našich rodných zemí.

Videa z projektu

„Studenti Gymnázia Františka Palackého se vydají do Řecka“