European Bonds in a Time of Separation

Školy zapojené v projektu

Školy zapojené v projektu

Robert-Schumann Gymnasium

Robert-Schumann Gymnasium

Gymnázium Roberta Schumanna se nachází ve Východním Německu, v Lipsku.
Školu se zaměřením na hudbu a na umění navštěvuje přes 600 studentů, ve věkovém rozmezí 10 až 18 let. Škola byla založena v roce 1905.
Studentům nabízí různé hudební studijní programy, ale vychází vstříc i těm, kteří chtějí studovat jazyky a další předměty.
Jelikož škola díky svému umístění odehrála značnou roli v Mírové revoluci, ráda by se podělila o znalosti a paměti tohoto období, ale i období nynějšího Německa s výměnnými studenty a mladou generací.

Music School of Komotini​

Music School of Komotini​

Řecká hudební škola v Komotinách se nachází na severovýchodě Řecka.
Školu zaměřenou převážně na hudbu navštěvuje kolem 320 studentů v rozmezí 13 až 18 let.
Studenti pocházejí z různých kultur a národností v důsledku rozdělování, které se událo v minulosti v oblasti Thrákie, kde se škola nachází. Kvůli tomu, že studenti mají odlišné zázemí se škola rozhodla jim vyjít vstříc a to sice pomocí individuálního doučování, mentorství, zahrnování v různých projektech a častou komunikací s rodiči.

Henri Coanda Theoretical High School

Henri Coanda Theoretical High School

Střední škola Henriho Coandy se nachází ve městě Craiova, na jihu Rumunska. 
Na tuto školu chodí celkem 1100 studentů, jejichž průměrný věk se pohybuje od 6 do 18 let. Škola nabízí vysoké množství oborů, a to sice humanistický profil, matematický profil a vědecký profil.
Jelikož poměrně dost studentů z této školy žije v horších podmínkách, škola se snaží těmto studentům vyjít vstříc a pomoci jim různými způsoby, jako např. zapojením studentů do různých aktivit a programů, které mají vést k jejich osobnímu rozvoji a profesionálnímu rozvoji.

Gymnázium Františka Palackého

Gymnázium Františka Palackého je vůbec první osmileté gymnázium v České republice, které započalo s výukou roku 1991.
Nachází se v Neratovicích, kousek od hlavního města Prahy. Gymnázium je všeobecné, což znamená, že se snaží studenty připravit na všechny možné obory, které by mohli chtít v budoucnu studovat. Vyučují se tu i předměty jako je latina, aby i lidé co by měli zájem např. o studium medicíny měli na čem stavět. Gymnázium se na tomto všeobecném stylu výuky zakládá.
Školu navštěvuje okolo 450 studentů a každý z nich má možnost trávit čas v prostorách školy po skončení vyučování a během teplých dnů využít hřiště na plážový volejbal a podobně. Díky tomuto na našem gymnáziu panuje velmi přátelská atmosféra a většina studentů má mezi sebou, ale i s vyučujícími dobré vztahy.